Hoe doen we dit?

Hoe dient u een aanvraag in?
Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, het formulier op de contactpagina invullen of telefonisch contact opnemen met Leergeld Horst aan de Maas (contactgegevens staan op de contactpagina) Indien u liever een aanvraagformulier per post wilt verzenden kunt u dit formulier ook vinden op de site  bij  Links en  Downloads onder Downloads Formulieren e.d.  De medewerker van Leergeld beoordeelt uw situatie. Aan welke activiteiten kan uw kind nu niet mee doen? Wat kunnen andere instanties, zoals de gemeente, Dienst Uitkeringen Onderwijs voor kinderen tussen 4 en 18 jaar voor u betekenen? En wat kan Leergeld voor u doen? Als het nodig is, kunnen wij u naar andere hulpverleners doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar de kledingbank, naar hulp bij het op orde brengen van uw financiële administratie, of ander instanties die u wellicht aan een kleine bijdrage voor een fiets van uw kind kan helpen. Leergeld werkt samen met diverse instellingen zoals verenigingen en scholen. Voor het indienen van een aanvraag zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig: Uw naam Uw adres Uw postcode Uw woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailadres De naam en geboortedatum van uw kind(eren) Het netto gezinsinkomen per maand Een toelichting op de aanvraag

Hoe gaat het verder?
Indien het de eerste aanvraag van uw gezin betreft, dan vraagt de Leergeld coördinator een Leergeld intermediair om een afspraak met u te maken.In de meeste gevallen zal de Intermediair u thuis bezoeken. Leergeld intermediairs zijn vrijwilligers. Het gaat hier vaak om mensen, die weten of ervaring hebben met mensen die moeten leven van een minimum inkomen.
 De Leergeld intermediair maakt een afspraak met u en neemt uw aanvraag volledig met u door. Zo wil hij/zij bijvoorbeeld weten hoe het met uw inkomen is gesteld, voor wie u een aanvraag doet en wat u precies aanvraagt. Het gaat hierbij om praktische informatie: om welke activiteit gaat het, via welke school, club of instelling, wanneer zal de activiteit plaatsvinden en hoe lang gaat deze duren. Daarnaast gaat het ook om het ' waarom ' van de aanvraag. De intermediair bekijkt ten slotte ook samen met u of er mogelijk nog andere zaken zijn die verlichting kunnen bieden voor het gezinsbudget. Vervolgens bekijkt de intermediair eerst of er binnen uw gemeente mogelijk al voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie of organisatie) waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijst de intermediair u door naar de betreffende instantie en kan hij/zij u, indien gewenst, assisteren bij het aanvragen van deze voorzieningen. Indien er geen bestaande voorzieningen voorhanden zijn in uw gemeente, neemt de intermediair uw aanvraag mee naar het Leergeld kantoor. De coördinator en/of het bestuur beslist uiteindelijk of een aanvraag wordt toegekend. We zullen u zo spoedig mogelijk een helder antwoord geven.

Directie Sponsoren