Vragen?

Komt mijn kind in aanmerking voor steun van Leergeld?
Dat beoordeelt de medewerker met wie u in gesprek gaat aan de hand van duidelijke richtlijnen. Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau komt u waarschijnlijk in aanmerking. Hoge schulden kunnen een andere reden zijn voor Leergeld om uw kind te helpen. De situatie wordt per gezin bekeken. Uw kind moet in ieder geval tussen de 4 en 18 jaar zijn.

Wat moet ik de medewerker van leergeld laten zien?
De medewerker moet nagaan of u echt het geld niet heeft om uw kind mee te laten doen. Daarom zal hij u vragen naar uw financiële situatie. Denk daarbij aan uitkeringsgegevens, salarisstroken, bankafschriften, of een overzicht van de bewindvoering.

Krijg ik geld van Leergeld?
Nee, Leergeld treft regelingen voor uw kind met verenigingen, winkels en school. U krijgt geen contant geld. De ouderbijdrage, de kosten voor een schoolreisje, lesgeld, de contributie voor de sportvereniging en de kosten van bijvoorbeeld sportkleding rekent Leergeld direct af met de vereniging, winkel of school

Voetbal, schoolreisjes, dat is toch luxe?
Wij vinden van niet. Buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die steeds niet mee kunnen doen, raken geïsoleerd. Dat wil Leergeld voorkomen. Een spelcomputer of een tv op de slaapkamer, dat vinden wij luxe. Dat krijgen kinderen dus ook niet via Leergeld.

Hoe voorkomt Leergeld dat mijn omgeving weet dat ik hulp krijg?
Wij begrijpen dat u niet met uw situatie te koop wilt lopen. Juist daarom is Leergeld Horst aan de Maas. gevestigd in een neutraal kantoor. In speciale gevallen komen wij zelfs bij u thuis langs. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen met wie we samenwerken. Zij willen, net als wij, dat uw kind mee kan doen. Niet dat uw kind wordt nagewezen omdat u bij Leergeld heeft aangeklopt. Uw kind hoeft er zelfs niets van te merken dat Leergeld een aantal dingen regelt voor u en uw kind.

Directie Sponsoren